Bijstandsuitkering
uitgelegd in 2D animatie

Om inwoners van Amstelveen die onder de participatiewet vallen op de hoogte te brengen van hun rechten en plichten, heeft de gemeente een duidelijke animatie ontwikkeld als aanvulling op de eerder ontwikkelde folder.

Video afspelen

Klant

Gemeente Amstelveen

Techniek

2D Animatie

type

Uitleganimatie

Wat is een bijstandsuitkering? En wanneer en hoe vraag je deze aan? Rechten en plichten hierover zijn soms lastig te begrijpen. Daarom kwam Gemeente Amstelveen bij ons om de informatie over de Participatiewet meer toegankelijk te maken.

Nadat inwoners de participatie uitkering aanvragen, moeten ze een korte, prikkelende samenvatting ontvangen. Hierin staan alle stappen die ze moeten doorlopen en waar ze om hulp kunnen vragen. Het is belangrijk dat deze samenvatting voor iedereen te begrijpen is. Lees in deze case hoe we dit aan hebben gepakt!

Gemeente-Amstelveen-2D-animatie-Phil-en-Flo-3-2048x1152 groot
Video afspelen

De perfecte communicatiemix
Er komt veel op je af als je een bijstandsuitkering aanvraagt. Maar het blijft noodzakelijk om alles goed te regelen. Fijn dus als je alle informatie over de rechten en plichten gemakkelijk op kunt zoeken. Om de informatie toegankelijk uit te leggen, besloten we samen met de Gemeente Amstelveen om dit te verpakken in een folder met een bijpassende 2D uitleganimatie.

Belangrijk was om duidelijke, makkelijke taal te gebruiken. De tekst wordt ondersteund met verbeeldende, grafische elementen in de stijl van de Gemeente Amstelveen. Om de toegankelijkheid verder te vergroten, is de folder gemaakt in het Nederlands en vertaald naar het Arabisch, Turks, Farsi, Tigrinya en Engels

Video afspelen

Waarom kies je voor een 2D animatievideo?
Naast het maken van een folder in zes verschillende talen, maakten we ook een 2D animatie. In een 2D animatie worden verschillende zaken laagdrempelig uitgelegd. Het werkt beter dan een platte tekst of stilstaande illustratie.

De bewegende illustraties zonder diepte, maken de informatie levendiger en daardoor toegankelijker. En de combinatie met voice-over, muziek en geluid zorgt ervoor dat de doelgroep de boodschap beter onthoudt.

Gemeente-Amstelveen-2D-animatie-Phil-en-Flo

Vergelijkbare projecten

Succesvolle 3D animatie campagne.
Marketingmix campagne video’s voor ICON Geneesmiddelenonderzoek