Een complex onderwerp uitleggen met 2D animatie

Wat is een bijstandsuitkering? En wanneer en hoe vraag je deze aan? Alle rechten en plichten hierover zijn complex en lastig om allemaal te begrijpen. Daarom kwam Gemeente Amstelveen bij ons met de vraag om informatie over de Participatiewet meer toegankelijk te maken. Nadat inwoners de participatie uitkering aanvragen, moeten ze een korte, prikkelende samenvatting ontvangen. Hierin staan alle stappen die ze moeten doorlopen en waar ze om hulp kunnen vragen. Het is belangrijk dat deze samenvatting voor iedereen te begrijpen is. Lees in deze case hoe we dit aan hebben gepakt!

De perfecte communicatiemix

Er komt veel op je af als je een bijstandsuitkering aanvraagt. Maar het is wel noodzakelijk om alles goed te regelen. Fijn dus als je alle informatie over de rechten en plichten gemakkelijk op kunt zoeken. Om de informatie toegankelijk uit te leggen, besloten we samen met de Gemeente Amstelveen om dit te verpakken in een folder met een bijpassende 2D animatie.

Belangrijk was om duidelijke, makkelijke taal te gebruiken. De tekst wordt ondersteund met verbeeldende, grafische elementen in de stijl van de Gemeente Amstelveen. Om de toegankelijkheid verder te vergroten, is de folder gemaakt in het Nederlands en vertaald naar het Arabisch, Turks, Farsi, Tigrinya en Engels.

Gemeente Amstelveen folder - Phil & Flo

Waarom een 2D animatie?

Naast het maken van een folder in zes verschillende talen, maakten we ook een 2D animatie. Een 2D animatie biedt de mogelijkheid om verschillende zaken laagdrempelig uitleggen. Het werkt beter dan een platte tekst of stilstaande illustratie.

De bewegende illustraties zonder diepte, maken de informatie levendiger en daardoor toegankelijker. En de combinatie met voice-over, muziek en geluid zorgt ervoor dat de doelgroep de boodschap beter onthoudt.